Ook financieel fitte werknemers hebben?

Heb jij als werkgever wel inzicht in het effect van geldzorgen van je werknemers op hun welbevinden en arbeidsproductiviteit?.

MyTrustO.nl biedt je de mogelijkheid om je medewerkers optimaal te steunen vanuit jouw organisatie.
Wanneer je bewust bent dat je als werkgever een belangrijke rol kunt spelen in de schuldhulp van jouw werknemer, levert dat een grote positieve bijdrage aan de mentale gezondheid en stressbestendigheid van je personeel.

Met onze aanpak bieden we concrete en effectieve oplossingen die financiële problemen voor werknemers voorkomen en die kosten voor werkgevers verlagen.

Wist je dat:

 • 35% van de werknemers moeite heeft met rondkomen

 • Een werknemer met schulden jou € 13.000 per jaar kost

 • Er 6 tot 9 dagen meer ziekteverzuim is bij werknemers met financiële problemen
 • Iemand 20% afname heeft in arbeidsproductiviteit door de schuldenstress
 • Het gemiddeld 5 jaar duurt voordat iemand met schulden hulp zoekt

Wil  je ook dat jouw werknemers geldzorgen de baas zijn?
Zorg dan voor een goed stappenplan:

 • Jouw management is zich bewust van het probleem en wil als werkgever ondersteuning bieden aan geldzorgen bij werknemers

 • Jouw leidinggevende kan, mag en wil signaleren , het gesprek aangaan en doorverwijzen. (HRM en leidinggevenden kunnen bijvoorbeeld loonbeslag inzetten als gespreksopening en tool voor vertrouwen)

 • Jouw organisatie zorgt voor een veilige omgeving, vindt het normaal om over geldzorgen te praten en is bereid om te helpen naar het vinden van een oplossing op een voor jouw medewerkers passende manier

 • Jouw leidinggevende kan zonder problemen doorverwijzen naar MyTrustO.nl

 • MyTrustO.nl neemt discreet contact op met jouw medewerker en zorgt voor een heldere financiële foto

 • Jouw organisatie blijft voortdurend en spontaan geïnformeerd door MyTrustO.nl over aandacht voor geldzorgen bij werknemers en de mogelijkheden die je als werkgever hebt om te helpen met een realistisch en haalbaar afbetalingsplan (bv opleidingssessies)

 • Jouw werknemer krijgt weer grip op de situatie en meer inzicht in het besteedbaar inkomen
 • Jouw werknemer is dankbaar en zal beter functioneren en heeft een hogere baanloyaliteit

Meer weten?

Neem contact met ons op