Een andere manier van omgaan met schulden.”

Eén van de vaststellingen na acht jaar MyTrustO in België is dat mensen enerzijds graag hun schulden betalen, op voorwaarde dat zij effectieve schuld betalen
en niet de vaak erg hoogoplopende gerechts- en deurwaarderskosten. Anderzijds dat schuldeisers zeer graag meegaan in een afbetaalplan, op voorwaarde
dat zij de werkelijke situatie van hun niet-betalende klant tijdig kennen én hun vordering beschermd en opgevolgd wordt door een onafhankelijke derde.
MyTrusto.nl biedt daarom hulp aan schuldenaren om schulden in kaart te brengen en af te lossen via een MyTrustO gerechtsdeurwaarder waarmee MyTrusto.nl op hetzelfde moment
de belangen van de schuldeisers behartigt. Op deze manier zorgen wij voor een ethisch verantwoorde manier van omgaan met schulden met beperking van de additionele kosten.

Meer weten?

Neem contact met ons op