“MyTrustO dient het algemeen belang”

Geert Janssens is hoofdeconoom bij ETION, het Belgische forum voor geëngageerd ondernemen. Hij legt uit waarom ETION voor de volle 100% achter de neutrale schuldenbegeleiding van MyTrustO staat: “MyTrustO doorbreekt het klassieke, volstrekt inefficiënte invorderingssysteem.”

Cultuur van wantrouwen

“Het klassieke schuldvorderingssysteem volgt een geijkte procedure”, legt Geert Janssens uit. “Het begint met slimme contractclausules. Betalen klanten niet binnen de termijn, dan volgen de aanmaningen snel. Daarna verschijnen ook incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en advocaten op het toneel. Zo ontstaat een ware schuldenindustrie, die ontelbare slachtoffers maakt.”

“Wie zijn facturen niet op tijd kan betalen, heeft vaak meerdere schuldeisers. De schuldeiser speelt het daarom hard. Doet hij dat niet, dan gaan de andere schuldeisers misschien met het geld lopen. En de andere schuldeisers denken er natuurlijk net zo over. Door die agressieve manier van invorderen ontstaat een cultuur van wantrouwen en een totaal gebrek aan respect. En daar heeft niemand baat bij.”

“De klassieke manier van invorderen getuigt van een totaal gebrek aan respect”

“De onderlinge concurrentiestrijd zorgt dat schuldeisers vaak nog langer op hun geld moeten wachten. Of ze krijgen het helemaal niet, want het systeem creëert een sneeuwbaleffect: door de vele extra kosten ontaardt een relatief kleine schuld snel in een onoverkomelijke schuldenberg. Zo duw je mensen de afgrond in.”

“Toch blijft de incassomolen ongestoord draaien, want mensen zijn gewoontedieren. Eens een bepaalde werkwijze ingeburgerd is, is het moeilijk om die weer te doorbreken. Schuldeisers zijn zich meestal ook van geen kwaad bewust en teren op hun rechtvaardigheidsgevoel. Facturen moeten nu eenmaal betaald worden. Als schuldeiser ken je de situatie van je klant vaak niet, waardoor je makkelijker voor die afstandelijke maar inefficiënte aanpak kiest.”

Neutrale regisseur

“MyTrustO legt deze gang van zaken aan banden. Door de problemen aan te kaarten, zet MyTrustO zowel schuldeisers als mensen met schulden ertoe aan hun gewoonten aan te passen. En terecht. Een systeem dat mensen opzadelt met een hoop kosten en boetes die lang niet in verhouding staan tot de initiële schuld, dat is niet logisch en zelfs onrechtvaardig.”

“Als neutrale partij neemt MyTrustO een taak van algemeen belang op. Daardoor is het nieuwe systeem beter voor alle partijen.”

“In het nieuwe schuldenverhaal speelt MyTrustO de rol van regisseur. Zowel schuldeisers als mensen met schulden kunnen in alle vertrouwen bij een neutrale partij terecht die de kalmte bewaart. Zo wordt een kleine schuld niet groter en wordt die ook effectief betaald.”

“Maar de ware innovatie is dat MyTrustO een taak van algemeen belang opneemt die het individueel belang van alle schuldeisers overstijgt. Als neutrale partij kan MyTrustO voor een oplossing zorgen die voor alle partijen beter is dan de klassieke aanpak. Op economisch en ethisch gebied. Dat is waarom ETION het MyTrustO-initiatief voor de volle 100% ondersteunt.”

Wil je net als ETION ethisch verantwoord innen ondersteunen?

Bekijk wat MyTrustO voor jou kan doen.