“Facturen ethisch verantwoord innen goed voor onze gemoedsrust”

Scholen sturen jaarlijks duizenden facturen naar de ouders van hun leerlingen. Die worden niet altijd meteen betaald. Gert Vanbrabant, hoofdboekhouder bij Scholengroep Zuid-Limburg (België), werkt al jaren samen met MyTrustO om de openstaande rekeningen op een ethisch verantwoorde manier te innen.

Laatste redmiddel

GO! Scholengroep 13 Zuid-Limburg telt 35 onderwijsinstellingen en 8.000 leerplichtige kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs. “Dat betekent dat we jaarlijks duizenden facturen versturen, vooral bij de start van het schooljaar”, vertelt Gert. “Het is dus onvermijdelijk dat we regelmatig te maken krijgen met onbetaalde rekeningen.”

“We doen er alles aan om die problematiek zelf te beheersen. In eerste instantie houden we de kosten zo laag mogelijk. Bij een schoolreis, bijvoorbeeld, drukken we de prijs van het vervoer en onderdak. Om de kosten voor de boeken te beperken, werken we samen met een externe partner.”

“Kunnen ouders hun facturen toch niet betalen, dan zoeken we samen naar een oplossing in de vorm van een betaalplan. Wie dan nog niet betaalt, zit vaak echt in financiële moeilijkheden. Als je die openstaande rekeningen op de klassieke manier int, via incassobureaus en deurwaarders, bestaat de kans dat je die mensen met extra kosten en zorgen opzadelt. Dat willen we absoluut vermijden. Daarom is MyTrustO voor ons de ideale partner.”

Tijds- en kostenefficiënt

Ook als organisatie bespaar je overigens tijd en geld met MyTrustO. “Meer dan 99% van de facturen wordt uiteindelijk betaald”, vertelt Gert. “Daarvoor hoeven we weinig moeite te doen. We bezorgen MyTrustO enkel de strikt noodzakelijke gegevens en zij handelen het dossier in alle discretie af met de betrokken personen. Onze communicatie en samenwerking verlopen ontzettend vlot.”

“Dragen we een dossier over aan MyTrustO, dan weten we dat het geld vroeg of laat op onze rekening verschijnt. Binnen welke termijn dat gebeurt, is voor ons niet zo belangrijk. Wat we wel weten, is dat MyTrustO ethisch verantwoord te werk gaat. Dat biedt ons gemoedsrust. Want uiteindelijk willen we alleen het beste voor onze leerlingen en hun ouders.”

“We weten dat MyTrustO ethisch verantwoord te werk gaat. Dat biedt ons gemoedsrust.”

Wil jij ook je openstaande facturen ethisch verantwoord innen?

Ontdek wat MyTrustO voor jouw organisatie kan doen.